Obsah

Provozní řád

VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ ZA DODRŽENÍ NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

 1. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto provozním řádem před vstupem na věž a dodržovat jej.
 2. Vstup je povolen pouze ve vhodné, pevné, očištěné a neklouzavé obuvi. Při výstupu a sestupu se návštěvníci přidržují zábradlí. Při míjení se osoby vyhýbají vpravo.
 3. Zákaz vstupu mimo schodiště a vyhlídkovou plošinu.
 4. Zákaz vstupu dětí bez dozoru dospělých. Za děti odpovídá jejich dozor.
 5. Zákaz odhazování veškerých předmětů.
 6. Zákaz naklánění se přes zábradlí.
 7. Zákaz kouření a plivání na schodišti i vyhlídkové plošině.
 8. Maximální povolený počet návštěvníků v jednom okamžiku je 20 osob ( včetně 10 osob nacházejících se na schodišti).
 9. Je zakázáno jakkoli rozhlednu rozkývat nebo vychylovat z osy. Toto jednání bude posuzováno jako obecné ohrožení a poškozování cizího majetku.
 10. Zákaz poškozování nebo zasahování do konstrukce, vybavení a ostatních součástí věže.
 11. Zákaz vstupu v případě, že je i jen část schodiště nebo vyhlídkové plošiny znečištěna ( kluzká,namrzlá, zasněžená, mokrá nebo vlhká, apod.) Zákaz zdržování se na schodišti.
 12. Zákaz vstupu za nepříznivého počasí (déšť, sněžení, mlha,vítr, kroupy, bouřka, mráz apod.)
 13. Zákaz vstupu a pobývání za šera a tmy.
 14. Zákaz vstupu v případě, že se na konstrukci tvoří námraza, rampouchy a jiné ledové útvary hrozící pádem.
 15. Zákaz vstupu osobám, které nejsou dostatečně fyzicky vybaveny nebo jim ve výstupu brání onemocnění.
 16. Zákaz vstupu osobám trpícím psychickými poruchami, které mohou ohrozit vlastní zdraví, nebo zdraví ostatních návštěvníků, dále osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných a návykových látek.